خانه پرسپولیس سرمربی آرژانتینی اهل هدایت از بیرون گود نیست؛ حضور فعال کالدرون در آیتم‌های تمرینی پرسپولیس