خانه پرسپولیس وقتی بیرون از زمین هم حریف پرسپولیس نمی‌شوند
سرخ‌ها بدون توقف در راه قهرمانی