خانه پرسپولیس سرخابی‌ها نمی‌توانند در بازار اصلی فرابورس وارد شوند