خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری سخنگوی ناجا خبر داد: حضور ۳۰۰ کشتی‌گیر از ۲۲ کشور در پیکارهای نظامیان جهان در تهران