خانه ویدیو سخنگوی دولت: زیرساخت‌ها برای حضور بانوان در ورزشگاه آزادی در حال تکمیل شدن است