خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی سخنگوی دولت: برنامه ریزی برای حضور بانوان در بازی های ملی انجام شده/ باید در مسابقات لیگ هم این اتفاق رخ دهد