خانه پرسپولیس معرفی مدیرعامل پرسپولیس پس از دربی
سجادی:صدری گفت اگر استقلال در تبلیغات محیطی موفق بود،ما هم استقبال می کنیم