خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری ستاره کشتی روسیه: پزشک نشدم تا قهرمان المپیک شوم/ شاید به کرونا مبتلا شده‌ام!