خانه لیگ برتر ساکت: پرسپولیس برای تفریح به قطر نمی‌رود