خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی انتخابی جهام جهانی
ساعت بازی ها ایران مقابل لبنان و سوریه مشخص شد