خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ متوليان ليگ‌برتر به ابهامات درآمدزايی تبليغات محيطي و تضعيف اقتصادی باشگاه‌ها پاسخ دهند؛
سازمان لیگ توان درآمدزایی ندارد