خانه پرسپولیس داستان تکراری تيم‌ملی و باشگاهی ايران در قاره کهن
زورمان به هند هم نمی‌رسد