خانه استقلال پرسپولیس ۲۲ اردیبهشت به مصاف استقلال تهران می‌رود و ۲۳ شهریور رو در روی استقلال تاجیکستان قرار می‌گیرد
زنگ تفریح