خانه پرسپولیس رونمایی از پیراهن جدید پرسپولیس در فینال آسیا منتفی شد