خانه پرسپولیس رونمایی از طرح پیراهن استقلال و پرسپولیس در دربی