خانه پرسپولیس روستایی: دخالتی در تیم امید نبوده است/ تلاش می کنیم تا طلسم شکسته شود