خانه استقلال ادعای رسانه قطری:
روزبه چشمی با ام‌صلال قرارداد بست