خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور- گرگان/ مازندران بعنوان قهرمانی رسید/ درخشش ساروی ها جنجال جویباری ها !!