خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری رقابت های انتخابی درون اردویی وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد/ مسابقات بدون حضور تماشاگران برگزار می شود