خانه پرسپولیس بازیکنان جدید نیاز به زمان دارند
رضایی: پرداختی‌ها انجام نشود، یحیی هم نمی‌تواند کاری کند