خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی رضایی: در روزی که خیلی خوب نبودیم سه امتیاز گرفتیم