خانه پرسپولیس از ۵ تا ۱۴ میلیون دلار درآمد پرسپولیس در صورت قهرمانی آسیا
رشد تصاعدی پاداش در جام جهانی باشگاه‌ها