خانه پرسپولیس پیشنهاد کاهش دستمزد به بشار کذب است
رسول پناه: از پیشکسوتان می‌خواهم به پرونده‌های پرسپولیس منطقی نگاه کنند