خانه پرسپولیس در پایان کارسرپرستی باشگاه به قولی که دادم عمل کردم
رسول‌پناه: امروز پول طلب برانکو کامل تسویه شد