خانه فدراسیون فوتبال استفاده از استادیومِ تخریب‌شده ویسنته کالدرون و غلط دستوری زبان انگلیسی در کلیپ کاندیداتوری فدراسیون فوتبال
رسوایی بین‌المللی