خانه پرسپولیس رسن: درباره پیشنهاد قطر با گل محمدی صحبت می‌کنم