خانه پرسپولیس به یونان یا پرتغال می‌روم
رسن: جدایی‌ام از پرسپولیس قطعی است