خانه پرسپولیس اگر النصر یا السد به جای ما بود، قهرمان آسیا می شد
رسن:به پرسپولیس خیانت نکردم