خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی رسانه کره ای:هواداران برای حمایت از کره مقابل ایران انگیزه زیادی داشتند