خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی رسانه هنگ‌کنگی: شانسی برابر ایران نداریم