خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی رسانه بحرینی مدعی شد؛ ایران – بحرین در زمین بی‌طرف