خانه پرسپولیس رزومه دو بازیکن خارجی به سرمربی پرسپولیس داده می‌شود