خانه لژیونرها انتقاد روزنامه قطری با وجود گلزنی
رامین رضاییان: پیروزی تیم مهم‌تر از گلزنی من است