خانه پرسپولیس رأفت: پرسپولیس بهترین تیم،‌ علیپور بهترین بازیکن ۹۸ است