خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس نباید تیم چندپاره می‌شد؛ این‌ها این کاره نیستند
ذوالفقارنسب: مقصر اصلی وضعیت پرسپولیس وزارت ورزش است