خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری دیدار سفیر نروژ در ایران با رئیس فدراسیون کشتی/ هاوگه: امکانات کمپ تیم های ملی بسیار خوب است / دبیر: امیدوارم همکاری لازم را در نروژ بعمل آورید