خانه لیگ برتر مس - تراکتور؛ آخرین دیدار هفته چهارم
دیدار سخت برای جدایی از قعر