خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی دیدار تمرینی تیم ملی بزرگسالان و امیدها برنده نداشت