خانه استقلال ترکش‌های باخت استقلال به فولاد;
دیاباته اخراج شد، باقری ساز جدایی کوک کرد