خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری دکتر امیر ساسان از زحمتکشان پشت پرده کشتی / بزرگ‌شدن دخترانم را ندیدم، از خانواده ام باید تشکر کرد / به هر دو تیم آزاد و فرنگی امیدوار هستم