خانه لیگ برتر هفته دوم لیگ برتر | هوادار تهران صفر - پیکان 2
دومین باخت‌ تازه‌واردها