خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی دومین پیروزى شاگردان پورموسوى در سن پترزبورگ/جوانان ایران مولداوی را شکست دادند