خانه منهای پرسپولیسلیگ برترتراکتور دنیزلی: بازیکنان ترکیه واقعا گرانند/ با تیمم به لیگ قهرمانان می‌روم