خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی اسکوچیچ با وجود نتیجه صددرصدی همچنان مورد هجمه است
دلسوزی یا دلالی برای مربی خارجی گرانقیمت؟