خانه لیگ برتر هفته اول لیگ برار | صنعت نفت صفر - ذوب‌آهن یک
دشت ۳ امتیازی تاتار در گام اول