خانه اخبار در۱۵ بهمن ۱۳۵۰، اولین برد ۴ گله پرسپولیس مقابل استقلال رقم خورد/// بهمن سرخ