خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری در یک اقدام خیرخواهانه:/ حضور کمیل قاسمی،  قهرمان کشتی المپیک در یکی از محروم‌ترین روستاهای ایران