خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس محبوب: یحیی زرنگ است، ترکیب‌های مختلف را امتحان می‌کند
در فینال آسیا اسم‌ها بازی نمی‌کنند