خانه پرسپولیس به بهانه‌ پاداش‌هایی که هوا شد / سهم پرسپولیس از دولت و مجلس کجا است؟
در روزهای سختی هم از دیدنتان خوشحال می‌شویم