خانه پرسپولیس همه‌چیز آماده تاخت‌وتاز بر پرسپولیس
در انتظار پایان فینال آسیا